reklam reklam

Program süresince her bir katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu programlardan yararlanabilmek için kişinin İŞ ile İlişkili Haberler

reklam
reklam
reklam
Tema Tasarım | www.aksiyonreklam.com