reklam reklam
Ana Sayfa EĞİTİM, Genel, YAŞAM 29 Ekim 2012 2312 Görüntüleme

İşveren ve İşsize İşkur Desteği

İŞKUR, ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen işsizlik ile mücadele anlamında yeni bir çalışmaya imza atıyor.

Kapsamı genişletilen “İşbaşı Eğitim Programları” ile mesleki eğitimde yeni bir dönem başlıyor. Artık en az 2 çalışanı bulunan işyerleri de işbaşı eğitim programlarından yararlanabilecek.

İŞKUR tarafından uzun bir süredir yürütülmekte olan işbaşı eğitim programlarının yeniden yapılandırılması için düğmeye basıldı. Bu programlar ile hem işsizlerin işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılacak ve mesleki tecrübe kazanmalarının yolu açılacak hem de işgücü piyasasının ara eleman ihtiyacı, kaynağında karşılanmış olacak.

Program, en fazla haftalık 45 saat, toplam ise 6 ay olarak düzenlenebilecek. Program süresince katılımcılara; katıldığı her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri giderleri ödenecek. Yeniden yapılanma kapsamında bu ücretin 25 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, Program süresince her bir katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Bu programlardan yararlanabilmek için kişinin İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olması, öğrenci olmaması ve 15 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca katılımcıların, işverenin 1. dereceden kan hısmı olmaması da aranan şartlar arasında. Yeniden yapılandırma kapsamında, katılımcıların, işbaşı eğitim programlarının başlamadan önceki 6 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması koşulu revize edilerek bu sürenin 3 aya indirilmesi planlanıyor.

Yeniden yapılandırılacak olan işbaşı eğitim programlarından, 2 elemanı olan işyerleri dahi yararlanabilecek. 2 ile 10 işçi çalıştıran işyerlerinde 1 katılımcı işbaşı eğitim görebilecek. Daha büyük işyerlerinde ise işçi sayısının 10’da biri kadar katılımcı işbaşı eğitim programından yararlanabilecek. İşyerleri, katılımcıların işbaşı eğitimlerini mevcut çalışanları aracılığıyla işyerinde fiilen sağlamak zorunda olacak.

İŞKUR Türkiye İş Kurumu Kursları

İŞKUR Mesleği Olmayanlara Meslek ve İş Sahibi Yapan Kurslar Düzenleyerek İş Gücü Piyasasına Yetişmiş Meslek Sahibi Elemanlar Kazandırmayı Amaçlıyor. İŞKUR Tarafından Açılan Kurslara Katılıp, Kursu Başarıyla Tamamlayan Kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Veriliyor. İŞKUR Tarafından Düzenlenen Tüm Kurs Programları Ücretsiz Olup, Kursa Katılan Kursiyerlerin Günlük Zaruri İhtiyaçlarını Karşılamaları İçin 20 TL Cep Harçlığı Aylık Olarak Açtıkları Hesaplara Yatırılır. İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurslara Katılan Tüm Kursiyerler Kurs Süresi Boyunca Meslek Hastalıkları ve İş Kazası Sigorta Primleri İŞKUR Tarafından Karşılanıyor.

Türkiye İş Kurmu İŞKUR çeşitli mesleklerde (Mesleki Kurslar) iş gücü yetiştirmek, istihdam sağlamak amacıyla, İş Garantili İşgüncü Yetiştirme Kursları, kendi işlerini kurmak isteyenlere yönelik, Meslek Edindirme Kursları, işsizlere mesleki nitelik kazandırmak amacıyla Meslek Geliştirme Kursları, Özürlülere Yönelik Meslek Eğitim Kursları, Hükümlü ve Eski Hükümlülere Meslek Eğitimi ve Rehabilitasyon Hizmetleri, işsizlere işsizlik sigortası kapsamında verilen eğitimlerdir.

İŞKUR Tarafından Verilen Kurslar;

İŞKUR işgücü yetiştirme kursları: İşgücü yetiştirme kursları İŞKUR tarafından, M.E.B bağlı eğitim öğretim kurumları, üniversiteler, rehabilitasyon ve eğitimi amacıyla kurulmuş firmalar, vakıflar, dernekler, esnaf meslek kuruluşları, kamu kuruluşları, v.b kuruluşlarla işbirliği halinde hizmet satın alma yöntemiyle açılmaktadır. İşgücü yetiştirme kursları iş garantili olarak açılmaktadır. İşgücü yetiştirme kurslarında, kursiyerlere eğitime katıldıkları gün için cep haçlığı verilerek, kurs süresince meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta primleri ödenir.

İŞKUR İşgücü Yetiştirme Kurslarına Katılım Şartları:

Açılan her kursun alt ve üst yaş sınırı, öğretim durumu, cinsiyet şartları vardır. İşgücü yetiştirme kurslarına katılmak için öncelikle İŞKUR’a kayıt olmanız gerekmektedir. İşgücü Yetiştirme Kurslarında devam zorunludur. Kurslara başvuru için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-kur’a kayıtla olarak çalışmıyor olmalısınız. Mazeretli olarak eğitim süresinin 1/10 kadar devamsızlık yapma hakkınız vardır. Devamsızlık yapan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. İŞKUR İşgücü Yetiştirme kurslarında kursa devam ettiğiniz her gün için 20 TL almaya hak kazanırsınız. Devamsızlık yaptığınız günlerde ödeme yapılmaz. Kursa Katılanlar aynı meslek eğitimde hiçbir zaman, farklı bir mesleki eğitimde 2 yıl süresinde İŞKUR kurslarına katılamazlar. ( katıldığınız kurs 6 aydan kısa süreli ise, Staj veya TYÇP, Girişimcilik programlarına Katılabilirsiniz).

İŞKUR Özürlü Meslek Eğitim Rehabilitasyon Kursları:

Kurslara katılan kursiyerlere katıldıkları her gün için cep harçlığı (20TL), kurs süresi boyunca meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta yapılır.

İŞKUR Girişimcilik Kursları:

İŞKUR girişimcilik kursları KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı) ile ortaklaşa işsizlere yönelik kendilerini geliştirme, kendi işlerini kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. İŞKUR girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere, katıldıkları her gün için cep harçlığı (20TL), eğitim süreleri boyunca meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta yapılır.

İŞKUR Staj Programları:

İŞKUR tarafından en az lise düzeyindeki eğitim kurumlarından mezun olmuş, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden, mesleki becerilerini artırabilecekleri staj programları düzenlenmektedir. Stajyerler, staj yapmak istedikleri işyerlerini, ilgi duydukları alandaki işyerlerinden, (en az 10 personel çalıştıran) Kendileri Belirlerler. İŞKUR staj programına katılan kursiyerlere katıldıkları gün için cep haçlığı (20TL) staj süresince mesleki hastalıklar, iş kazalarına karşı sigorta primleri ödenir.

İŞKUR TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programları)

TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı) işsizlikle mücadelede İŞKUR tarafından kısa süreli iş imkanı ve eğitim için gerçekleştirilen programdır. TYÇP amaçlanan, işsizliğin artığı dönemlerde İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin çalışma hayatından ayrı kalmamaları, maddi sıkıntıya düşmemeleri, çalışma alışkanlıklarını kaybetmemeleri için kısa süreyle istihdam edilmeleri ve eğitimlerini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Toplum Yararına Çalışma Programı, bakım onarım hizmetleri, restorasyon, M.E.B bağlı okulların çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, erozyon çalışmaları, park düzenlenmesi, kültürel mirası korumak, temizlik işleri v.b. konularında kısa süreli iş imkanı sağlamaktadır. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) boyunca Cari Asgari Ücret, çalışan süreye göre hesap edilerek ödenmekte, Sosyal Güvenlik, Genel Sağlık Sigorta Primleri Ödenmektedir.

İŞKUR Çalışanlara Mesleki Eğitim:

İŞKUR tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara, çalışmak için sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemektedir.

İŞKUR KURSLARI: Mesleği olmayanlara meslek edindirme, mevcut mesleğinde iş bulamayanlara yeni bir meslek öğretme amacıyla kurslar düzenlemektedir.

Kurslara katılan her bir işsize İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir. Kurslara katılan işsizlerden hiçbir ücret alınmamakta; kursiyerlerin zaruri giderlerini karşılamak üzere her fiili eğitim günü için cep harçlığı verilmektedir.

Ayrıca eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İŞKUR Kurslarına Devam Zorunludur. Kabul Edilebilir Mazereti Olanlara Eğitici Öğretici Tarafından Yazılı Olarak İzin Verilebilir. Ancak Bu İzin Süreleri Toplamının Doktor Raporu İle Tevsik Edilebilen En Fazla 5 Günlük Sağlık İzini Dışında, Hangi Sebeple Olursa Olsun Kurs Süresinin 1/10’unu Aşması Halinde Kursiyerlerin Kursla İlişkileri Kesilir.

Hükümlülere Yönelik İşgücü Yetiştirme Kursları Düzenlenmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Yapılan İşbirliği Sonucunda, Cezaevlerinde Bulunan Ve Tahliyelerine Az Süre Kalan Hükümlülere Bir Meslek Edindirerek Tahliye Olduktan Sonra İstihdam Edilmelerini Kolaylaştırmak Amacıyla Da İşgücü Yetiştirme Kursları Düzenlenmektedir.

İstihdam Garantili Kurslarda Başarılı Olan Kursiyerlerin En Az %50 İşbirliği Yapılan Kuruluş Tarafından İstihdam Edilmektedir.

İŞKUR KURSLARA KATILIM KOŞULLARI:

15 Yaşından Gün Almış Olmak, En Az İlkokul Mezunu Olmak (16/8/1997 Tarihinden Önce İlkokulu Bitirmiş Olanlar İlköğretim Mezunu Olarak Değerlendirilecektir.), Yetiştirilecekleri Mesleğe Uygun Özelliklere Sahip Olmak, İşverenin Aradığı Özel Şartları Taşımak, Açık İşsiz Durumunda Olmak.

1.) Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmalısınız.

2.) Bu kurs için belirlenen Katılım Şartlarını (Öğrenim Durumu, Yaş, Diğer) taşıdığınızdan emin olunuz.

3.) Program başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyorsanız kursa katılamazsınız.

4.) Kursa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa kurs süresinin 1/10’unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, kursla ilişiğiniz kesilir.

5.) “İlgi ve yetenekleri kursları takibe elverişli olmadığı için ilişiği kesilenler ile yataklı tedavi görmeyi gerektiren hastalık hali, askerlik, tutukluluk, hamilelik/doğum, işe giriş ve kursa devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği, doğal afetler, eğitim esnasındaki iş kazası nedenleri dışında” mazeretsiz olarak kurstan ayrılan kursiyerler 24 ay geçmeden herhangi bir kurs ve programdan yararlandırılmaz.

6.) Devam ettiğiniz her bir kurs günü için 20,00 TL hak edersiniz. Devam etmediğiniz günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler açılacak banka hesabınıza aylık olarak yatırılır.

7) İşsizlik sigortasından yararlanmaktaysanız kursa katılmanız halinde işsizlik sigortası ödemeniz kesilmez. (Hak ettiğiniz kadar işsizlik ödeneğini ve kursa katıldığınız her gün için 20,00 TL’yi almaya devam edersiniz.)

8.) Kursa başlamadan önce kuralları bildiğinize ve kurallara uyacağınıza dair “Taahhütname” imzalamanız gerekmektedir.

9.) Doğru mesleği seçtiğinizden emin olunuz! Kursa katılmanız halinde; aynı meslekte hiçbir zaman, farklı meslekte ise 2 yıl geçmeden hiçbir şekilde başka bir kursa katılamazsınız. Ancak istihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs olması koşuluyla, kurslardan üç kez yararlanılabilir.

10.) Kurslardan mezun olan kişiler aynı meslekte veya alanda olmak kaydıyla İşbaşı Eğitim (staj) Programlarına devam edebilirler. Bu durumda, Kurs ve İşbaşı Eğitim (staj) Programlarının toplam süresi takvim günü olarak altı ayı geçemez.

11.) İşsizlik Sigortasından yararlanmaktayken geçerli bir gerekçe sunmadan katıldığınız kursu bırakmanız halinde bu tarihten itibaren işsizlik ödeneğiniz kesilir.

12.) Program süresi boyunca “bakmakla yükümlü olunanlar dışındaysanız genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminiz” İŞKUR tarafından karşılanır.

13.) Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız halinde MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilir.

reklam
Etiketler:

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

reklam
reklam
reklam
Tema Tasarım | www.aksiyonreklam.com