Kamuda Memur ve Sözleşmeli Personel Alımı Başladı

  • Firma YetkilisiBelirtilmedi
  • AdresBelirtilmedi
  • TelefonBelirtilmedi
reklam

Firma Hakkında

Yurt genelinde devletin çeşitli kamu ve kurumlarına personel alımları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş lise, önlisans ve lisans mezunlarından sınavla erkek veya bayan toplam 156 itfaiye eri alacak.

Adaylarda 11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış, erkeklerde en az 1. 67 metre, kadınlarda ise en az 1. 60 metre boyunda olmaları şartları aranacak. Ayrıca sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamaları da adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor.

Sınav, 17 Temmuz 2011 tarihinde saat 8. 30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında (Turgut Özel Bulvarı numara 9 İskitler Altındağ) dayanıklılık testi ve mülakat olarak gerçekleştirilecek.

Belediyenin www. ankara. bel. tr adresinden ilan edilecek takvime göre yapılacak sınavda, çağrılan adayların tamamı bitmediği taktirde, takip eden tarihlerde sınava devam edilecek.

Başvurular, 30 Haziran 2011 tarihi mesai saati sonuna kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta veya internet yolu ile yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

Alınacak itfaiye erlerinin sayıları, KPSS taban puanları ve öğrenim durumları şöyle: “40 kişi KPSSP3 (65 taban puan). Lisans düzeyinde eğitim veren okulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

10 kişi KPSSP3 (65 taban puan). Lisans düzeyinde eğitim veren okulların idari veya sosyal bölümlerinden mezun olmak,

10 kişi KPSSP93 (75 taban puan). Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünden mezunu olmak,

10 kişi KPSSP93 (75 taban puan). Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

10 kişi KPSSP93 (75 taban puan). Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların idari ve sosyal bölümlerinden mezun olmak,

50 kiyi KPSSP94 (70 taban puan). Meslek lisesi mezunu olmak,

26 kişi KPSSP94 (70 taban puan). Lise mezunu olmak”

-TÜRKAK SÖZLEŞMELİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK-

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), sınavla 8 sözleşmeli uzman yardımcısı alacak.

Giriş sınavı sözlü sınav ve mülakat şeklinde yapılacak. Başvuruda bulunan adaylar, sınava giriş şartlarında belirtilen KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölüme alınacak personel sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacak.

Halen bir kamu kurumunda çalışmakta veya daha önce çalışmış olan ve başvuru şartlarını taşıyan adayların tümü sınava alınacak. Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi Kurumun http: //www. turkak. org. tr/ web-sitesinde ilan edilecek.

Kurumun görev alanına giren deney, kalibrasyon ve tıbbi tahlil laboratuvarı, ürün testleri, ürün belgelendirme, teknik muayene işleri ve kalite yönetim sistemi işletimi ve denetimi, yönetim sistemleri belgelendirmesi konularında görevlendirilmek üzere inşaat, kimya, çevre, gıda, endüstri, fizik, elektrik/elektronik, makine, ziraat, metalurji/malzeme mühendisliği, biyoloji (Tıbbi biyokimya veya mikrobiyoloji alanında uzmanlık ile klinik tecrübeye sahip olmak tercih sebebi), fizikçi, kimyagerlik ve veterinerlik mezunu, 6 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, Windows veya Linux tabanlı ağ yönetim (sunucu) araçları yönetimi, Domain yapısı (Active Directory), DHCP, DNS vb network teknolojileri yapılandırması, MySQL, MSSQL 2008 veritabanı sistemleri tasarımı ve yönetimi, sistem analizi teknikleri ve NET 2008 web uygulamaları geliştirme araçları, Adobe Photoshop vb. web tasarım araçları konularında tecrübeli, verilen teknolojiler ile web uygulamaları geliştirmiş, bilgisayar, elektrik/elektronik veya yazılım mühendisliği mezunu 1, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Uluslararası İlişkiler, Rus veya Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu 1 uzman yardımcısı (Proje yönetimi konusunda tecrübeli olmak tercih nedeni) alınacak.

Adaylarda, her pozisyon için belirtilen alanlarda, en az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamaları şartı aranacak.

Ayrıca bölümüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve KPSS P-3 puan türünden en az 80 puan, KPSS P-3 puan türünden de en az 70 puan almış olmaları da adaylardan istenecek.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden, süresi dolmamış en az (D) düzeyinde puan almış olması ya da 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın İngilizce, Almanca veya Fransızca dil sınavlarından en az 36 soruya doğru cevap vermiş olması veya söz konusu diller için YÖK tarafından denkliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi sınavlardan KPDS (D) düzeyinde puan almış olmaları ile Uluslar arası İlişkiler ile Rus veya Arap Dili bölümü mezunlarının, Rusça veya Arapçadan süresi dolmamış KPDS (C) düzeyinde puan alması da adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN’A KADAR YAPILACAK-

Başvurular, 21-30 Haziran tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Türk Akreditasyon Kurumuna (Esat Caddesi Numara 41 Küçükesat/Ankara) yapılacak.

Başvuru belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve İdari Mali İşler Müdürlüğünden veya http: //www. turkak. org. tr/ web-sitesinden temin edilebilecek.

Sözlü ve mülakat şeklinde yapılacak olan sınava başvuruda bulunan adaylar, KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölüme alınacak personel sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacak.

Halen bir kamu kurumunda çalışmakta veya daha önce çalışmış olan ve başvuru şartlarını taşıyan adayların tümü sınava alınacak.

Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi Kurumun turkak. org. tr/ web-sitesinde ilan edilecek.

-SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORLAMA VE İLETİŞİM UZMANI ALACAK-

Bu arada Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında, 1 raporlama ve iletişim uzmanı istihdam edecek.

Adaylar öz geçmişlerini 7 Temmuz 2011 tarihi saat 18. 00’e kadar teslim edecekler.

Ayrıntılı bilgi,  sgb. saglik. gov. tr ve  saglik. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilecek.

KAMUDA MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞLADI

ÖSYM tarafından 17 bin 91 kadro ve pozisyona yönelik memur yerleştirme başvuruları başladı.

Kamuda memur ya da sözleşmeli personel olmak isteyen memur adaylarını tercih yapmanın heyecanı sardı.

* Kimler tercihte bulunabilecek!

Memur adaylarının; KPSS-2011/1 Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS Lisans veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılmış olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a girilmiş ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekmekte. Adaylar öğrenim seviyesine göre sözkonusu puan türlerini kullanacaklar.

* Dikkat! Son gün 1 Temmuz!

Memur adaylarının tercihlerini 1 Temmuz 2011 gecesi saat 00.00’a kadar internet yoluyla göndermesi gerekiyor. Yerleştirme için başvurular sadece internet üzerinden yapılmakta. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli değil.

* Puan barajı yok

İlk defa tercihte bulunacağım. KPSS’den 70 puanın altında aldım. Tercih yapabilmek için 70 puan almış olmak şart mı? Belli bir taban puan, alt sınır puanı var mı? T. K. Tercih kılavuzunda tercih yapabilmek için asgari bir taban puan bulunmamaktadır. 70 puanın altında puanı olan memur adayları da tercihte bulunabilir. Tercih klavuzunda böyle bir sınırlama bulunmuyor. Bu yüzden tercih yaparken, puanınızdan önce mesleğinizi göz önünde bulundurun.

* Yerleştirmelerde torpil veya şifre var mı?

Tercihler dışında ÖSYM’nin beni resen bir kuruma yerleştirmesi mümkün mü? Memur yerleştirmesi nasıl yapılıyor? Türkiye’nin her yerinde görev yapabilirim. Öğretmen atamalarında MEB tercihlere bağlı kalmaksızın talep halinde puan çerçevesinde öğretmen ataması yapıyor. Yerleştirmelerde torpil ve YGS sınavlarındaki matematiksel bir şifre var mı? A.Y. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle yerleştiriliyor. Yerleştirme işlemleri şöyle yapılıyor; daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam etmekte. Bir adayın son tercihinde daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday yerleşememiş oluyor.

* 15 Adet tercihte bulunabilirsiniz

ÖSYM tarafından yapılan memur yerleştirmesinde memur adaylarının 15 adet tercih hakkı bulunmakta. Adayların tercih ettikleri bu 15 kadro veya pozisyonlara yerleşebilmesi mümkün. Adayın puanının yeterli olduğu ancak tercihte bulunmadığı Tercih Kılavuzunda yer alan diğer kadro ve pozisyonlara ÖSYM tarafından yerleştirilmesi mümkün değil. Böyle bir durum yok. Ayrıca adaylar torpil kaygısına düşmesinler. Torpil peşine düşmesinler. Yapılan yerleştirme işlemlerinde kesinlikle torpil ve şifre bulunmamakta. Zaten yerleştirme sonrası tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonların minumum ve maksimum puanları ÖSYM tarafından ilan edilmekte.

* Sizden düşük puanlı adaylar yerleşemez

Merkezi yerleştirme işlemlerinde sistemin işleyişi gereği aynı kadroyu tercih eden adaylar arasından, düşük puanlı olanının yerleştirilmesi mümkün bulunmamakta. Ancak, hiç kimsenin tercih etmediği bir kadroyu tercih eden bir aday, puanı ne olursa olsun o kadroya yerleşmekte. Bu çercevede 92 puanla bir memur adayı doğu illerinde bir kadro ve pozisyona yerleşemezken bir başka memur adayı ise 70 puanla Ankara ilindeki başka bir kadro veya pozisyona yerleşebilmekte.

Yorum yaz

Firma Puanınız (Yanlızca üyeler oy kullanabilir)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.