Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 • Firma YetkilisiBelirtilmedi
 • AdresBelirtilmedi
 • TelefonBelirtilmedi
reklam

Firma Hakkında

Şehit Cem Ersever Caddesi 11/1 Gayret Mahallesi Yenimahalle / ANKARA

Telefon : 0312 344 59 90 – Yumurta – Civciv – Tavuk Satış: 0312 344 44 16

E-Posta : ankara.tavukculuk@tarim.gov.tr – KEP : ankara.tavukculuk@gthb.hs01.kep.tr

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanununun 6. maddesi gereğince, iktisat vekâletince 1930 yılında “tavukçuluk araştırma hizmetlerini yurt genelinde verimli ve ekonomik şekilde sağlayacak teknik, ekonomik ve teknolojik araştırmalar yapmak, alınan sonuçları değerlendirerek illerin yayım teşkilatına ve yetiştiricinin istifadesine sunmak amacıyla” Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından Ziraat Fakültesine komşu 88 dekar genişliğinde bir arazi üzerinde kurulmuştur.  Enstitü kuruluşunu takiben yetiştiricilik için gerekli tesisler inşa edilmiştir. Enstitünün damızlık kadrosunu kurmak amacıyla Macaristan ve Avusturya’nın ileri tavukçuluk yapan çiftlikleri ile temasa geçilmiştir. Bunların bir kısmı ile anlaşmaya varılarak ilk parti 273 adet Leghorn tavuğu ile 19 horoz ve 176 adet Rhode Island-Red tavuğu ile 26 horoz satın alınarak 1931 yılından itibaren fiilen yetiştiriciliğe başlanmıştır. 1932 yılında Almanya’da Rechkard çiftliğinden 3 adet ve 1933 yılında da yine aynı çiftlikten 2 adet pedigrili Leghorn horozu getirtilerek damızlık kadrosu takviye edilmiştir. Yetiştirme ve deneme müessesesi olarak kurulan bu Enstitü 1938 yılına kadar çalışmalarına devam etmiştir. Aynı yıl Enstitü merkezini Ankara-İstanbul yolu üzerinde, Atatürk Orman Çiftliği karşısında, 131 dekar genişliğindeki araziye taşınmıştır. Bu saha üzerinde Enstitünün idari binası, ıslah ve üretim tesisleri inşa edilerek daha geniş çapta çalışma imkânlarına kavuşturulmuştur. 1952 yılından itibaren Marshal yardımından yararlanılarak Enstitüye modern tavukçuluk makine ve ekipmanları sağlanmaya başlanmış, diğer taraftan yeni damızlık materyal temini amacıyla yurt dışından yeni kültür ırkı tavuklar getirtilmiştir. Bu bağlamda İngiltere’den British Livestock Limited aracılığıyla temin edilen 1700 adet Leghorn ve Rhode Island-Red civcivinden 500 Leghorn ve 700 adet Rhode Island-Red civcivi elde edilmiştir. Bunun yanı sıra  ABD’nin Oregon eyaletindeki Handson çiftliğinden ithal edilen pedigrili 1410 adet Rhode Island-Red ve 1075 adet Newhampshire civcivinden 800 adet Rhode Island-Red ve 500 adet Newhampshire civcivleri Tavukçuluk ve Arıcılık Enstitüsüne verilmiştir.  Ayrıca 1954 yılında ABD’de dünya kiliseler birliğinin hibe yoluyla gönderdiği 29175 adet  Newhampshire civcivinden 1000 adeti ve 1955 yılında Yalova Devlet Üretme Çiftliğinden temin edilen 1111 tavuk 29 horozluk bir White-Plymount-Rock  sürüsü üretim kadrosuna alınmıştır. 1950’lerden sonra bütün dünyada yayılan hibrit materyal kullanımı sonucu, Enstitü 1965 yılından sonra hibrit ebeveynlerini kendi imkanları ile üretmeyi bir görev bilmiş olup, 1970 yılından itibaren de bu çalışmalara hız vermiştir. Başlangıçta tamamen beyaz yumurtacılar üzerinde durulmuştur. İthal edilen çeşitli menşeili ebeveyn soyları ile Enstitü’deki saf Leghornlardan yararlanılarak, yüksek yumurta verimli 4 ana ve 4 baba hattı geliştirilmiştir. Ancak yetiştiricinin dişi civciv talebi, bu hatların cinsiyet ayrımlarının kloakdan yapılması nedeniyle maliyeti arttırdığı gibi, civcivlerde fiziki zorlamaya sebep olması ve kahverengi yumurtaya olan tercihin artması ile bu soylar önemlerini yitirmiştir. Bu durumda çalışmalar, erkekleri dişilerinden tüy rengi ve tüylenme hızı bakımından farklı hibrit döl veren autosex ebeveyn soyları geliştirme yönüne kaydırılmıştır. Bu çalışmalar iki ana dalda yürütülmüştür. Birincisi kanat tüylenme hızına göre, cinsiyet ayrımına imkan sağlayan beyaz yumurtacı ebeveynler 4 hat şeklinde (O1, O2, T1, T2) geliştirilmiştir. İkincisi vücut tüy rengine göre geliştirilen kahverengi yumurtacı ebeveynler, bunlarda sekiz hat (P, G1, G2, G3, R, S1, S2, S3) şeklinde geliştirilmiştir. Daha sonra bu hatlardan 4 tanesi büyük ebeveyn olarak kullanılmıştır. 1995 yılından itibaren ise, Kanada’dan 4 beyaz 6 kahverengi olmak üzere 10 saf hat getirilmiş olup, ülkemizde başka hiçbir kamu veya özel sektör kuruluşunda bulunmayan, dünyada ise sadece birkaç ülkede bulunan bu saf hatlar üzerindeki ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde söz konusu 10 saf hattan elde edilen onlarca kombinasyon içersinden Türkiye şartlarında en iyi verimi veren 3 hibrit belirlenmiş olup (ATAK, ATAK-S ve ATABEY) bunların üretimleri yapılarak yurt içi ve yurt dışına satışına başlanmıştır. Bu hibritlerin, Ulusal Irk Tescil Komitesi ve Türk Patent Enstitüsünce Marka Tescili yapılmış olup, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibritlerin Tescili Hakkındaki Tebliğ 22 Nisan 2006 Tarih ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  Ülkemizde gerek özel sektör, gerekse Kamu sektöründe yumurtacı damızlık üretimi yapan tek kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsüdür. Diğer kuruluşların tamamı ithal ettikleri parent stocklardan elde ettikleri hibritleri yurt içinde pazarlamaktadırlar. Enstitümüz tarafından geliştirilen bu 3 ticari hibrit hatların ülkemizdeki ticari işletmelere satışı 2004 yılından itibaren başlatılmıştır. Bunun yanında Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere de ihracat yapılmaktadır. Ticari işletmelere civciv satışının yanı sıra ülkemizde yapılan organik yumurta üretiminin % 65`inde Enstitünün geliştirdiği hatlar kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa`da oldukça yaygın olan ve ülkemizde de giderek yaygınlaşan organik ve ekolojik yumurta üretiminde Enstitünün geliştirdiği hatlar, yaşama güçlerinin çok yüksek olması nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tavukçulukla ilgili araştırmaların yanında tavşan ve arı yetiştiriciliği çalışmalarını da sürdürmüştür. Arıcılık alanında birçok üreticiye arı yetiştiriciliği ustalık belgesi vermiştir. Daha sonra arıcılık ekipmanları Bitlis Arı Üretim İstasyonlarına aktarılarak arıcılık faaliyeti tamamlanmıştır. Tavşancılık birimi de Enstitünün merkez araştırma biriminin kapatılması sonucu Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitütüsü’ne devredilmiştir. Enstitü damızlık işletmesine yapılan yatırımlarla kapasitesini yaklaşık 3 kat artırarak ülkemizde modern damızlık kafeslerde üretim yapan üç işletmeden biri olmuştur. Enstitünün damızlık tavuk kapasitesi 12.000 `den 30.000`e çıkarılmıştır. Proje materyali olarak ta 20.000 adet tavuk olmak üzere toplam mevcudumuz 50.000 adettir.  Ayrıca yeni yapılan saf hat yedekleme ünitesinde tüm saf hatlar yedeklenmiş, herhangi bir sebeple ihtiyaç olması durumunda bunca yıllık emeğin ve hatların yok olması engellenmiştir. Mart 2010 tarihinde tamamlanmış olan yeni kuluçkahane 2.400 m2’si kapalı, 8.600 m2’si de açık olmak üzere toplam 11.000 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. Bina, “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeler Yönetmeliği” ne uygun olarak tüm birimleri içerecek şekilde 5 ana bölümden oluşmaktadır. Kuluçkahanede toplam 480.000 adet kapasiteli 7 adet gelişim makinesi, toplam 230.400 adet kapasiteli olmak üzere 12 adet çıkım makinesi mevcuttur. Bu kapasite ile 52 hafta süreyle bir çıkımda 80.000 dişi civciv çıkışı gerçekleştirilebilecektir. Yapılan bu yatırımlarla AB standartlarında modern tesislerde araştırma ve üretim yaparak özel sektörümüze daha iyi hizmet sunulmaya başlanmıştır. ​Ayrıca Enstitümüz, ıslah çalışmalarının yanı sıra yetiştirme ve besleme konularında üniversiteler, kamu araştırma kuruluşları ve özel sektörle ortak projeler yaparak sonuçları üreticilerin kullanımına sunmaktadır. Enstitüde bu güne kadar 44 adet ıslah, 42 adet yetiştirme tekniği, 51 adet besleme, 9 adet ekonomi ve 2 adet sağlık projesi olmak üzere toplam 148 adet proje tamamlanmıştır.​

MİSYONUMUZ  :Kanatlı araştırmaları için ülkesel düzeyde veri toplamak ve değerlendirmek, Ülkesel ve bölgesel düzeyde uygulanması planlanan temel ve stratejik araştırmaları yapmak, koordine etmek, izlemek, sonuçlarını sahaya intikal ettirmek ve yayınlamak, Tavukçuluk sektöründe ihtiyaç duyulan yüksek verimli ebeveyn genotiplerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak, piyasaya sunmak ve müşteriye ulaştırılmasını sağlamak, Tavukçuluktaki yerli damızlık materyalin ve hibritlerin gen kaynaklarını muhafaza etmek ve geliştirmek, Islah çalışmalarının daha verimli olabilmesi için biyoteknolojik yöntemleri geliştirmek ve kullanmak, Kanatlı Yetiştirme ve Islah Yöntemleri ile Yem Teknolojisi ve Kanatlı Besleme konusunda araştırmalar yapmak, Elde mevcut damızlık materyalde mümkün olan en yüksek sağlık standardının devamlılığını sağlamak.

VİZYONUMUZ: Yerli yumurtacı damızlık materyal konusunda marka olma yolunda;

Tavukçuluk sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, Yumurta tavukçuluğu ve kurumun geleceğine yön veren, Özverili ve disiplinli çalışan, Kaliteden asla ödün vermeyen, Çevreye ve topluma karşı duyarlı başarılı bir takımın üyesiyiz.

FAALİYETLERİMİZ

1.      Üretim Faaliyetlerimiz

Ticari işletmelerin damızlık yumurta ve civciv ihtiyacını karşılayacak üretim faaliyetlerinde bulunmak. Bu kapsamda; Damızlık yumurta üretimi

Yumurtacı damızlık civciv üretimi

Yumurtacı hibrit civciv üretimi

2.      Pazarlama ve Satış Faaliyetleri

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerini yürütmek. Bu bağlamda;

Damızlık yumurta pazarlama ve satışı

Yumurtacı damızlık civciv pazarlama ve satışı

Yumurtacı damızlık civciv pazarlama ve satışı

3.      Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak projeler hazırlamak, sektörle ilgili bilimsel veri ve kaynak temin etmek, araştırma ve araştırmacı düzeyini yükseltmeye yönelik yabancı dil, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek

ARGE çalışmalarında Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

Yum-Bir, Besd-Bir ve TÜRKİYEM_BİR ve tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren diğer STK’ların faaliyetlerine katılmak, araştırmalarına katkı sağlamak, ortak Panel, Sempozyum ve Kongre düzenlemek

Gerektiğinde kanatlılarda test ve kontrol çalışmalarında bulunmak

Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlamak, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ya da desteklenen projelere katılmak

Gerektiğinde yeni saf hatlar temin ederek ıslah çalışmalarına dahil etmek

4.      Eğitim, Yayım ve Tanıtım Faaliyetleri

Araştırmacı teknik personelin düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri yapmak ve yaptırmak

Enstitünün yaptığı araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımlarını yapmak,

Araştırmalardan elde edilen sonuçları Ulusal ve Uluslararası dergi, kongre, sempozyum vb. yayınlamak

Kurumumuzun bilimsel yayın organı olan Hakemli Dergimiz “Tavukçuluk Araştırma Dergisi” belirli periyotlarda yayınlanmak.

Kurum faaliyetlerimizi ve damızlık materyallerimizi tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslar arası hayvancılık fuarlarına katılmak

Kurumuzda araştırmalardan elde edilen sonuçlarının ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ilgili kongrelere katılmak

Kurum personelinin yabancı dil ve bilgi işlem ile ilgili eğitim ve kurslara katılımı sağlamak ve teşvik etmek

Üniversitelerin çalışma alanımızla ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere staj yaptırmak

​Talep edilmesi halinde çalışma alanıyla ilgili eğitim programları hazırlamak ve düzenlenen eğitim programlarına eğitici desteği sağlamak     

​TAVUKCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK BEYANNAMESİ

​​FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK;

Dürüstlük ve eşitlik esastır, yalan söylenmez.

Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.

Karşılıklı saygı ve güven esastır.

Fikir alışverişinde bulunulur.

Çalışanların motivasyonu önemlidir.

Hesap vermekten kaçınılmaz.

İkizce Tesisleri ve Merkez ayrımı yapılmaz.

Verimli, sağlıklı ve keyifli çalışma ortamları sağlanır.

Sosyal faaliyetlere önem verilir.

​Memnuniyetsizlikler sorunların ortak çözülmesi ile giderilir.

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK;​

Herkes yaptığı işin sorumluğunu alır.

Çalışanlar kendilerine verilen görevi gereği gibi yerine getirir.

Kötü giden işlere iyi giden işler kadar sahip çıkılır.

Mesai saatlerine uyum esastır.

Dedikodu yapılmaz.

Gereksiz izin alınmaz.

Çalışanlar aldıkları maaşın hakkını verir.

YÖNETİMLE İLGİLİ OLARAK;

Yöneticiler tüm çalışanlara eşit davranır.

Ödüller performansa dayalı verilir.

Çalışanlar niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır.

İşlerin yürütülmesinde oluşan hata ve aksaklıklar öncelikle kişinin kendisinden dinlenir.

Cezalar kişiye özeldir, genele yayılmaz.

Çalışanların sağlıklarına önem verilir.

Çalışanların verilen işi yapmayıp, yapmış gibi görünmelerine izin verilmez.

DAMIZLIK YUMURTA VE HİBRİT CİVCİV FİYATLARI

Hibrit Dişi Civciv (Atak-S, Atak, Atabey)

Damızlık Ebeveyn Dişi Civciv (Atak-S)

Damızlık Ebeveyn Dişi Civciv (Atak)

Damızlık Ebeveyn Dişi Civciv (Atabey)

Damızlık Hibrit Yumurta (Atak-S) (Atak), (Atabey)

Yorumlar (4)

 1. Kerim Tekin diyorki:

  Bir aydır arıyorum her aradığımda haftaya arayın diyorlar. Durmadan sallıyorlar çünkü oradaki çalışan personel kendi çevresindekileri yazdırıyor. Listeye bizde alamıyoruz.

 2. Canan Bal diyorki:

  Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde bilimsel araştırma yapılır.

 3. Adnan Uğurlu diyorki:

  Telefonlarına ulaşmak ne mümkün. Tamamen memur zihniyeti olursa olur suyu olmazsa hamur suyu. Bir kısım özelleştirme ile hizmet ve kalite % 100 artar. Hem ülke kazanır hem insanlar.

 4. Ekrem Boz diyorki:

  Sadece haftada bir gün tavuk alabiliyorsunuz. Kendi adamları dışında satış yapılmıyor, haksızlık var. Yumurtaları taze tabi ki bulabilirsen.

Yorum yaz

Firma Puanınız (Yanlızca üyeler oy kullanabilir)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.